Ministerstwo Zdrowia: 10 tys. zł za 3 dni pracy

Minister Bartosz Arłukowicz powołuje kolejnych doradców. Każdy lekarz i pielęgniarka chcieliby dostać taką ofertę. Za trzy dni pracy w miesiącu dostać można nawet 10,5 tys. zł, a kontrakt obowiązywać może aż 6 lat – informuje „Super Express”. Warto dodać, że pięć z dziesięciu osób zasiadających w Radzie do spraw Ratyfikacji wskaże sam minister Arłukowicz.
Czym zajmować się będzie Rada ds Ratyfikacji? Dziesięciu ekspertów podczas 6-letniej kadencji będzie ciałem doradczo-opiniującym, wspomagającym Agencję Oceny Technologii Medycznych i Ratyfikacji (AOTMR). Już sama AOTMR pełni funkcje opiniodawczo-doradcze dla ministra zdrowia, ale – jak widać – potrzebuje wsparcia w postaci grupy ekspertów.
Zadaniem Rady ds. Ratyfikacji będzie „przygotowanie cennika, na podstawie którego Narodowy Fundusz Zdrowia będzie płacić szpitalom za leczenie” – czytamy na se.pl. W skład Rady wejdzie pięć osób wyznaczonych przez ministra Arłukowicza, dwóch przedstawicieli NFZ i troje delegatów z organizacji pacjentów.

 

 

se.pl, niezalezna.pl