Kraków miejscem ugody między duchownymi

Tuż przed Świętami Bożego Narodzenia doszło do zawarcia ugody między księdzem Tadeuszem Isakowiczem – Zaleskim a ks. dr hab. Robertem Kantorem, kanclerzem kurii tarnowskiej. Spór trwający od sierpnia 2020 roku zakończył się w siedzibie Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi w Krakowie, które zaangażowało się w mediacje między duchownymi.

Na mocy zwartej 22 grudnia 2020 roku ugody kuria tarnowska ma wycofać pozew sądowy złożony przeciwko księdzu Tadeuszowi Isakiewiczowi-Zaleskiemu, natomiast krakowski duchowny opublikował oświadczenie prostujące treść tekstu umieszczonego 2 sierpnia na jego blogu, zawierającego niefortunne sformułowanie, które mogło być odczytane jako podważenie prawidłowości działania tarnowskiej kurii i księdza kanclerza Roberta Kantora.

Artykuł ks. Isakowicza – Zaleskiego dotyczył historii molestowania seksualnego 13-letniego chłopca przez księdza Stanisława P. z diecezji tarnowskiej oraz możliwości tuszowania tej sprawy przez ówczesnego biskupa tarnowskiego Wiktora Skworca. Kuria tarnowska nie zgadzała się z nieprecyzyjnym wpisem krakowskiego kapłana na temat prowadzenia postępowania w sprawie związanej z pedofilią i w konsekwencji sporu ksiądz kanclerz Robert Kantor złożył pozew do Sądu Okręgowego w Tarnowie przeciwko ks. Tadeuszowi Isakowiczowi – Zaleskiemu.

Krokiem do załagodzenia sporu stały się mediacje podjęte przez Stowarzyszenie Księdza Piotra Skargi. Ostatecznie ustalono, że publikacja ks. Isakowicza-Zaleskiego nie była świadomym atakiem na osobę ks. Roberta Kantora, a sam artykuł nie dotyczył obecnych władz diecezji tarnowskiej, tylko poprzedników.

Co istotne, przy okazji zawarcia ugody ksiądz kanclerz Robert Kantor zadeklarował, że diecezja tarnowska jest otwarta na współpracę w wyjaśnianiu trudnych spraw, takich jak przypadki pedofilii, a ksiądz Tadeusz Isakowicz – Zaleski zapewnił, że w celu dobrej współpracy z kurią tarnowskiej przekaże trzy sprawy, których stał się powiernikiem, do właściwych osób w kurii tarnowskiej.