Ustawy, których boi się PiS? Kolejna próba dekomunizacji

Czy możliwa jest dekomunizacja ustawodawstwa i legalizmu działań przeciwko narodowi po 40 latach od ogłoszenia stanu wojennego? Mamy przecież 2021 rok, znakomita większość odpowiedzialnych za zbrodnie dygnitarzy komunistycznych już nie żyje. O ustawowe wymierzenie sprawiedliwości zabiega grupa byłych opozycjonistów. Z pewnych względów jednak ich inicjatywa jest nie na rękę Prawu i Sprawiedliwości oraz Jarosławowi Kaczyńskiemu.

jaruzelski stan wojenny
Gen. Wojciech Jaruzelski ponosił osobistą odpowiedzialność za stan wojenny. Problem w tym, że tylko teoretycznie.

W dniu 13 grudnia Jarosław Goliszewski, Grzegorz Kostrzewa Zorbas i Maciej Stall ujawnili projekty ustaw, którymi chcieli pozyskać zainteresowanie obozu rządzącego. Dotyczą one wydarzeń sprzed 40 lat, a konkretnie delegalizacji stanu wojennego. Jak piszą zainteresowani, to dobra okazja do ujawnienia, że na początku listopada br. mieliśmy * już gotowy projekt kolejnej ustawy, który chcieliśmy, żeby był kolejnym prawnym aktem rozliczającym spuściznę po PRL.

Dalej Maciej Goliszewski zauważa:

Przypomnę, że nasz Apel b. działaczy i represjonowanych z 25 czerwca 2021 r. , poparty przez 258 sygnatariuszy, a doręczony 9 lipca br. najważniejszych urzędów w III RP, miał bardzo ważny załącznik czyli gotowy projekt „Ustawy o zmianie ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz niektórych innych ustaw”, wraz z jego uzasadnieniem. Ten projekt ciągle czeka w Sejmie na zajęcie się nim.Dziś przedstawiamy kolejny nasz projekt pn. „Ustawa o uznaniu za nieważne uchwały Rady Państwa z dnia 12 grudnia 1981 r. w sprawie wprowadzenia stanu wojennego ze względu na bezpieczeństwo państwa, dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym oraz niektórych innych dekretów i ustaw”.

Jak wiadomo, przyjęcie ustawy w Sejmie i Senacie oraz jej podpisanie przez Prezydenta RP wywołuje określone skutki prawne. Norma ustawowa ma w założeniu zawierać treść powszechnie obowiązującą i podlegającą wykonaniu bezpośrednio lub na podstawie wydanych do niej rozporządzeń i zarządzeń. Zatem w jaki sposób i na kim ta nowa/stara dekomunizacja miałaby zostać wykonana? Tego nie wiemy.

Według pomysłodawców, uchwalenie obu proponowanych ustaw byłoby po części wypełnieniem nie tylko oczekiwań środowiska „solidarnościowego”, ale też deklaracji, które z okazji 40. rocznicy stanu wojennego, podczas dzisiejszej uroczystości odznaczeń, wypowiedzieli Prezydenta RP Andrzej Duda, Marszałek Sejmu RP Elżbieta Witek i Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki.

Jarosław Maciej Goliszewski zachęca do lektury obu załączników, a szczególnie tez do uzasadnienia projektu w pliku z projektem ustawy. Pisze on dalej: „Sejm po raz drugi od 1992 r. znów zadowolił się przyjęciem „Uchwały z dnia 9 grudnia 2021 r. w sprawie upamiętnienia ofiar stanu wojennego, w tym ofiar pacyfikacji Kopalni „Wujek”, w czterdziestą rocznicę jego wprowadzenia”. Natomiast Senat RP na najbliższy swoim posiedzenie w dniach 14-17 grudnia podejmie „Uchwałę w 40. rocznicę pacyfikacji kopalni „Wujek. „My idziemy zdecydowanie dalej, bo zaproponowaliśmy ustawę” – mówią inicjatorzy aktów.

Źródło: Facebook