Największy spadek religijności w Europie w przeciągu ostatniej dekady wśród młodych Polaków.

Według badań przeprowadzonych przez PewResearch Center, niezależny amerykański instytut badający różne trendy społeczno-demograficzne na świecie, w Polsce coraz większy staje się rozdźwięk religijny pomiędzy poszczególnymi pokoleniami. Młodzi urodzeni w czasach postkomunistycznych mają według badań zupełnie inne podejście do wiary w Boga i religijności niż ich dziadkowie. Pomimo ogólnoświatowej tendencji spadkowej, to Polska nie ma czym się pochwalić.

Według badania w ciągu ostatniej dekady liczba wierzących nastolatków spadła z 81% do 63%. Choć jest to jedynie dwudziestoprocentowy spadek to zatrważający jest fakt, iż do praktykowania wiary przyznaje się tylko 28% młodych ludzi, zaś już 1/3 uczniów nie uczęszcza na szkolne katechezy. Proces laicyzacji naszego kraju zachodzi coraz szybciej, co gorsza jest największy spadek w Europie w tak krótkim czasie. Wśród dzisiejszej młodzieży znajduje się wyłącznie bardzo mała grupa osób deklarujących się jako głęboko wierzący. Jest to zaledwie 8% z całej badanej grupy.

Ponadto różnica między starszym, a młodszym pokoleniem jest jedną z największych spośród 108 przebadanych przez amerykański instytut krajów. Podobny spadek religijności jest również obserwowany wśród osób po 40 roku życia. Nie jest on jednak aż tak duży jak w młodszym pokoleniu. Fakty są jednakże zatrważające – znaczna część Polaków rezygnuje z wiary i drastycznie zmienia swój styl życia. Naukowcy z instytutu stawiali żadnych diagnoz na przyszłość, dlatego warto podejść do tych danych w sposób obiektywny.

Zobacz też: www.islam-europa.pl